Trang chủ Tin tức

Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty cổ phần SCG-Boonthavorn Holding Company Limted, Công ty cổ phần Prime Group và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu quốc tế Prime

24/11/2021 - Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty cổ phần SCG-Boonthavorn Holding Company Limted, Công ty cổ phần Prime Group và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu quốc tế Prime

     Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty cổ phần SCG-Boonthavorn Holding Company Limted, Công ty cổ phần Prime Group và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu quốc tế Prime (sau đây gọi là các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế).
     Cụ thể, Công ty SCG-Boonthavorn Holding Company Limited Pte. Ltd. (Công ty tại Thái Lan) dự kiến mua lại 55% cổ phần của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu quốc tế Prime (Công ty tại Việt Nam) từ Công ty cổ phần Prime Group (Công ty tại Việt Nam) từ đó nắm quyền kiếm soát, chi phối hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu quốc tế Prime.
    Các doanh nghiệp tham gia TTKT có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực gạch ốp lát và thiết bị sứ vệ sinh. Sau giao dịch, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế không có thay đổi về lĩnh vực kinh doanh.
    Ngày 21 tháng 11 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc TTKT nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.
 

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện