Trang chủ Tin tức

Đại hội Chi bộ 2 – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng- Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025

23/09/2022 - Đại hội Chi bộ 2 – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng- Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Chi Bộ 2 – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng- Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân –  Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương; Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD); Đồng chí Trịnh Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục CT&BVNTD; Đồng chí Nguyễn Quỳnh Anh – Phó Cục trưởng, Cục CT&BVNTD; cùng 17 đồng chí đại biểu là Đảng viên thuộc Chi bộ 2 và đại diện Chi Bộ 1, Chi Bộ 3 trực thuộc Đảng Ủy Cục CT&BVNTD.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025; quy chế bầu cử trong Đảng, bầu cử Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động.

Theo Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020- 2022, Chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng bộ, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên các lĩnh vực công tác; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng; lãnh đạo công tác chuyên môn; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; đảm nhận vai trò nòng cốt trong tổ chức chính quyền.

Đặc biệt, về lãnh đạo công tác chuyên môn, trong nhiệm kỳ 2020- 2022, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: thực hiện các nhiệm vụ công tác của Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh, Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế, Trung tâm thông tin tư vấn và đào tạo; triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo trong lĩnh vực cạnh tranh, cập nhật thông tin về chuyên môn, tư vấn qua tổng đài Bảo vệ người tiêu dùng…

Để đạt được những kết quả trên, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Đảng bộ.

Đảng viên trong Chi bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, của Chi ủy Chi bộ, thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao trên các mặt công tác Đảng và công tác chuyên môn, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định về nêu gương của Đảng viên; đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ; quan tâm đời sống cán bộ- công nhân- viên chức- người lao động thuộc đơn vị; tích cực tham gia công tác xây dựng tổ chức Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chính trị nội bộ; đề cao tinh thần nêu gương, làm gương của cán bộ Đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị. Đồng thời, Đảng viên trong Chi bộ 2 có tư tưởng chính trị vững vàng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, khắc phục khó khăn, đề cao tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần dân chủ, dân chủ cơ sở. Tập thể Chi bộ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, động viên, nhắc nhở kịp thời Đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các Đảng viên thuộc Chi bộ 2 đã thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tổng kết, phát biểu  về các nội dung như: mục tiêu, phương pháp phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 và nhiệm kỳ 2022 – 2025; kiện toàn cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh để hoàn thiện tủ tục hành chính, xây dựng mạng lưới cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, trở thành cánh tay nối dài để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước; vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc phát triển Đảng viên và bảo vệ quyền, lợi ích của công đoàn viên, đoàn viên thanh niên; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, công tác Đảng, từ đó đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin…Hai bài tham luận liên quan đến Biện pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác chuyên mônĐào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng Đảng viên của các Đảng viên trong Chi Bộ đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ các đại biểu tham dự.

Đại hội thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành Chi bộ mới nhiệm kỳ 2022-2025, thống nhất và đề ra phương hướng sửa đổi các vấn đề còn tồn tại và tiếp tục phát huy các điểm mạnh trong công tác Đảng và công tác chuyên môn. Tại Đại hội, các đại biểu và các Đảng viên tham dự bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao đối với kết quả của Đại hội.

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện