Trang chủ Tin tức

Khởi động đàm phán Hiệp định khung ASEAN về cạnh tranh

03/10/2022 - Khởi động đàm phán Hiệp định khung ASEAN về cạnh tranh

Ngày 14-15 tháng 9 năm 2022 tại Siêm Riệp, Cam-pu-chia, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54 đã công bố khởi động đàm phán Hiệp định khung ASEAN về cạnh tranh. Đây được coi là một hiệp định hợp tác chính thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phối hợp và hợp tác xuyên biên giới về luật và chính sách cạnh tranh giữa các nước thành viên ASEAN.

“Khởi động đàm phán Hiệp định khung ASEAN về cạnh tranh” là một trong những sáng kiến kinh tế ưu tiên ASEAN của Campuchia với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2022. Đây cũng là hoạt động được đưa ra trong Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) liên quan đến nội dung tăng cường hợp tác khu vực về luật và chính sách cạnh tranh thông qua việc xây dựng thỏa thuận hợp tác thực thi cạnh tranh để xử lý hiệu quả các vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới.

Mục tiêu của Hiệp định khung ASEAN về cạnh tranh (AFAC) là nhằm tạo dựng và duy trì một môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng tại ASEAN thông qua việc tạo thuận lợi cho hoạt động phối hợp và hợp tác về cạnh tranh xuyên biên giới giữa các nước thành viên ASEAN đồng thời cung cấp các biện pháp xử lý hiệu quả các vấn đề cạnh tranh mà các bên cùng quan tâm.

Cùng với việc thị trường khu vực trở nên hội nhập hơn, hợp tác giữa các cơ quan cạnh tranh cũng trở nên quan trọng hơn trong việc giúp các cơ quan cạnh tranh tiết kiệm được thời gian, nguồn lực, tránh bị trùng lặp hoạt động, tạo điều kiện các bên chia sẻ kinh nghiệm để đi đến sự nhất quán hoặc ít nhất là tránh xung đột trong việc ra quyết định giải quyết các vụ việc cạnh tranh.

Để khởi động việc xây dựng Hiệp định khung, Nhóm Chuyên gia cạnh tranh ASEAN (AEGC) đã xây dựng Hướng dẫn Nguyên tắc làm nền tảng để các cơ quan cạnh tranh tiến hành đàm phán Hiệp định. Hướng dẫn đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 54.

Nội dung hoạt động “Khởi động đàm phán Hiệp định khung ASEAN về Cạnh tranh” bằng tiếng Anh được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của ASEAN, địa chỉ: https://asean.org/negotiations-for-asean-framework-agreement-on-competition-launched/

1. Priority Economic Deliverables (PEDs)
 2. AEC Blueprint to 2025.
Nguồn: Văn Phòng

Sự kiện