Trang chủ Tin tức

Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty cổ phần bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Bình Dương.

22/11/2021 - Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty cổ phần bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Bình Dương.

Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (“Công ty Phát Đạt”) và Công ty cổ phần bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Bình Dương (“Công ty Bình Dương”) (sau đây gọi là các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế).

Cụ thể, Công ty Phát Đạt dự kiến nhận chuyển nhượng 99,5% cổ phần của Công ty Bình Dương từ đó nắm quyền kiếm soát, chi phối hoạt động của công ty này.  

 Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, việc tập trung kinh tế dự kiến thực hiện nhằm mục đích chuyển nhượng dự án Bình Dương Tower tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thuộc sở hữu của Công ty Bình Dương sang cho Công ty Phát Đạt.

          Ngày 05 tháng 10 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc TTKT nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện