Trang chủ Tin tức

Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd, Công ty Lion Idemitsu Composites Co., Ltd và Công ty Lion Corporation.

31/03/2021 - Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd, Công ty Lion Idemitsu Composites Co., Ltd và Công ty Lion Corporation.

Ngày 17 tháng 03 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty Idemitsu Kosan Co., Ltd (sau đây gọi tắt là “IKC”), Công ty Lion Idemitsu Composites Co., Ltd (sau đây gọi tắt là “LIC”) và Công ty Lion Corporation. Theo đó, Giao dịch TTKT liên quan đến việc Công ty IKC dự định mua lại 50% cổ phần tại LIC của Công ty Lion Corporation. Sau Giao dịch IKC trở thành công ty mẹ sở hữu 100% LIC.

Giao dịch TTKT dự kiến diễn ra tại Nhật Bản và được thực hiện giữa các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật pháp Nhật Bản. Tuy nhiên các doanh nghiệp tham gia TTKT đều có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nên thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh. Cụ thể trên thị trường Việt Nam, IKC hiện đang kinh doanh các sản phẩm gồm nhựa nguyên liệu, dầu nhờn và hóa chất nông nghiệp, Công ty Lion Corporation hiện đang kinh doanh các sản phẩm hóa mỹ phẩm, và LIC - là công ty liên doanh giữa IKC và Lion Corporation - hiện tập trung vào kinh doanh sản phẩm nhựa nguyên liệu.

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc TTKT nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện