Trang chủ Tin tức

Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

20/12/2022 - Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam. Kết quả thanh tra như sau:
1. Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam
Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0311114017, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 09 năm 2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 8) ngày 28 tháng 7 năm 2022; Địa chỉ trụ sở chính tại tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 025/QLCT-GCN ngày 27 tháng 2 năm 2015, gia hạn lần thứ 01 ngày 12 tháng 02 năm 2020 
Về cơ bản, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như sau:
- Hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương tỉnh phú Thọ cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
- Để người tham gia quảng cáo sản phẩm trên các trang thông tin điện tử có thông tin sai lệch về sản phẩm.
- Để người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo mà không được Công ty ủy quyền.
- Thực hiện không đúng thời hạn trong quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, phản ánh của người tham gia bán hàng đa cấp.
Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 170.000.000 đồng đối với Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam về các vi phạm nêu trên. 
2. Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt
Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0309590643, đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2009 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi lần gần nhất (lần thứ 14) ngày 28 tháng 9 năm 2022, địa chỉ trụ sở chính: số 18 đường số 3, Khu dân cư Cityland, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 027/QLCT-GCN ngày 14 tháng 02 năm 2015, gia hạn lần thứ 01 ngày 12 tháng 02 năm 2020. 
Về cơ bản, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như sau:
- Không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi thông tin liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Không thực hiện trách nhiệm thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác bằng tiền cho người tham gia bán hàng đa cấp dưới hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.
Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 85 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt.
3. Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0309069208, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 6 năm 2009 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi lần gần nhất (lần thứ 8) ngày 29 tháng 01 năm 2021. Địa chỉ trụ sở chính: số 26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 020/QLCT-GCN ngày 05 tháng 02 năm 2015, gia hạn lần thứ 01 ngày 04 tháng 02 năm 2020.
Về cơ bản, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như sau:
- Vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp không đúng với giải trình kỹ thuật khi đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
- Không tuân thủ quy tắc hoạt động đã đăng ký.
- Thực hiện không đúng quy định về việc cấp thẻ thành viên cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
- Không thực hiện đúng việc đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.
Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam./.
 

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Sự kiện