Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH CNI Việt Nam.

09/01/2020 - Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 310/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH CNI Việt Nam. Vừa qua, Công ty TNHH CNI Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

             Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục CT&BVNTD thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH CNI Việt Nam như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH CNI Việt Nam.

 - Địa chỉ trụ sở chính: 39 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ nhận thư: số 373 – 375 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Cheong Chin Tai – Tổng Giám đốc.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 030/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày 14 tháng 02 năm 2015, cấp sửa đổi, bổ sung lần 01 ngày 22 tháng 11 năm 2016

2. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Thông tin liên hệ:

Hoàng Ngọc Mai Phương. Điện thoại: 028 3920 4535

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nguồn:

Sự kiện