Trang chủ Tin tức

Thông báo tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

22/03/2021 - Thông báo tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm đợt VI năm 2021(dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2021 tại Tp. Hà Nội), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp gửi đăng ký nhu cầu dự thi và hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trước ngày 05 tháng 4 năm 2021, cụ thể hồ sơ như sau:

1. Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Theo mẫu tại Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương);

2. Danh sách người được đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Theo mẫu tại Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương); 

3. 02 ảnh kích thước 3x4 của người trong danh sách tại mục (ii);

4. Bản sao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Bản photo phải đóng dấu treo của Công ty).

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

Nguồn: Văn Phòng

Sự kiện