Trang chủ Tin tức

Thông tin liên quan đến hoạt động của người tham gia Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

20/10/2022 - Thông tin liên quan đến hoạt động của người tham gia Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà HH-N01 Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội). Theo đó, Công ty phải chấm dứt thực hiện các hoạt động bán hàng đa cấp kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia của Công ty, Cục CT&BVNTD khuyến cáo người tham gia của Công ty kịp thời liên hệ với Công ty để giải quyết thanh lý hợp đồng và các quyền lợi liên quan phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp:

- Đối với các hàng hóa đã mua trước thời điểm Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia được trả lại hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

- Người tham gia được thanh toán các khoản hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế phát sinh đến trước thời điểm Công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

- Các quyền lợi hợp pháp khác phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp mà chưa được Công ty chi trả.

Ngoài ra, để tránh các rủi ro không đáng có về pháp lý và tài sản, Cục CT&BVNTD khuyến cáo người tham gia của Công ty:

1. Không tham gia vào các hoạt động mua bán hàng hóa có hưởng hoa hồng theo phương thức đa cấp, bao gồm cả việc hoạt động dưới sự bảo trợ/điều hành của công ty ở nước ngoài. Đây là hoạt động bất hợp pháp, những người liên quan sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 217a Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2017.

2. Không quảng cáo nói quá về công dụng sản phẩm, đặc biệt là quảng cáo sản phẩm có tác dụng chữa bệnh (hiện nay có tình trạng một số tài khoản facebook và hội nhóm thông tin, quảng cáo công dụng của các sản phẩm SIBERIAN WELLNESS đối với nhiều loại bệnh khác nhau).

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Sự kiện