Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Trung Bảo Anh Quốc Việt Nam (tên cũ: Công ty TNHH Thương mại Điện tử Quốc tế)

06/03/2023 - Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Trung Bảo Anh Quốc Việt Nam (tên cũ: Công ty TNHH Thương mại Điện tử Quốc tế)

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương xác nhận tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Trung Bảo Anh Quốc Việt Nam như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TRUNG BẢO ANH QUỐC VIỆT NAM (tên cũ: Công ty TNHH Thương mại Điện tử Quốc tế).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104908678 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 23 tháng 10 năm 2013.

Địa chỉ trụ sở chính: số 110 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Vũ Thị Xá. Chức vụ: Giám đốc.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số: 01-02-000028 do Sở Công Thương TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 01 năm 2011, đăng ký bổ sung lần thứ 02 ngày 04 tháng 9 năm 2012 (Doanh nghiệp đã được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp).

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: do Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp hết hiệu lực.

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 01 tháng 01 năm 2015.

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

1. Người liên hệ: Vũ Thị Xá. Chức vụ: Giám đốc.

2. Người liên hệ: Lưu Thu Hà.

Số điện thoại: 0912793792. Email: liuthuha@gmail.com

4. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: không có

Công ty TNHH Trung Bảo Anh Quốc Việt Nam có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nguồn: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Sự kiện