Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Advanced Micro Devices, Inc. và Công ty Xilinx, Inc.

22/07/2021 - Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Advanced Micro Devices, Inc. và Công ty Xilinx, Inc.

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty Advanced Micro Devices, Inc. (Advanced Micro Devices) và Công ty Xilinx, Inc. (Xilinx).

Thương vụ tập trung kinh tế nói trên được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. Công ty Advanced Micro Devices dự định mua lại 100% cổ phần của Công ty Xilinx. Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty Advanced Micro Devices sẽ nắm quyền kiểm soát và chi phối Công ty Xilinx. Do đó, giao dịch nói trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế kinh doanh trong lĩnh vực linh kiện bán dẫn tại Việt Nam, cụ thể Advanced Micro Devices cung cấp sản phẩm bộ xử lý trung tâm (CPU - Central Processing Unit); Công ty Xilinx cung cấp sản phẩm cổng lập trình được dạng trường (FPGA - Field Programmable Gate Array).

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty Advanced Micro Devices, Inc. và Công ty Xilinx, Inc. không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện