Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Lotte Property & Development Co., Ltd, Lotte Asset Development Co., Ltd., Lotte Shopping Co., Ltd, Lotte Hotel Co., Ltd. và Coralis S.A

09/09/2022 - Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Lotte Property & Development Co., Ltd, Lotte Asset Development Co., Ltd., Lotte Shopping Co., Ltd, Lotte Hotel Co., Ltd. và Coralis S.A

Trong tháng 6 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Lotte Property & Development Co., Ltd, Lotte Asset Development Co., Ltd., Lotte Shopping Co., Ltd, Lotte Hotel Co., Ltd. và Coralis S.A.

Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, giao dịch tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp được thực hiện hoàn toàn tại Hàn Quốc, bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, Lotte Property & Development Co., Ltd dự kiến mua lại cổ phần từ Lotte Asset Development Co., Ltd., Lotte Shopping Co., Ltd và Hotel Lotte Co., Ltd. tại Coralis S.A. Sau giao dịch tập trung kinh tế, Lotte P&D sở hữu trên 50% cổ phần và có quyền kiểm soát, chi phối hoạt động kinh doanh của Coralis. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh, giao dịch tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp.

Tháng 7 năm 2022, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Lotte Property & Development Co., Ltd, Lotte Asset Development Co., Ltd., Lotte Shopping Co., Ltd, Lotte Hotel Co., Ltd. và Coralis S.A không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018./.

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện