Trang chủ Tin tức

Chi bộ 2, Đảng ủy Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức buổi “nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Nghị Quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương” cho đối tượng quần chúng là công chức, viên chức và người lao động thuộc chi bộ

15/07/2021 - Chi bộ 2, Đảng ủy Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức buổi “nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Nghị Quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương” cho đối tượng quần chúng là công chức, viên chức và người lao động thuộc chi bộ

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, thực hiện Kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Chi bộ 2 đã tổ chức buổi“nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Bộ Công Thương” cho đối tượng quần chúng là công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi bộ 2, bao gồm các quần chúng thuộc Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế (03 đồng chí), Phòng Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh (04 đồng chí), Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh (02 đồng chí) và Trung tâm thông tin, tư vấn và đào tạo (06 đồng chí).

Đồng chí Phùng Văn Thành – Phó Bí thư Chi bộ 2, Đảng ủy Cục CT&BVNTD đại diện cho Chi bộ 2 theo Kế hoạch hoạt động của Chi bộ về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng cho toàn bộ đối tượng quần chúng là công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi bộ.

Tại Hội Nghị, đồng chí Phùng Văn Thành đã chia sẻ một số thông tin về quá trình 90 năm xây dựng và phát triển, các cột mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam qua 12 kỳ Đại hội trước đó.

Đối với nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các công chức, viên chức, người lao động và quần chúng của Chi bộ 2 đã được phổ biến một số nội dung chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; tầm nhìn và định hướng phát triển được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII; các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII trong đó có lưu ý về nhiệm vụ chung tay kiểm soát đại dịch Covid-19, và đặc biệt là các đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết đại hội XIII.

Sau khi được nghe phổ biến, các công chức, viên chức và người lao động, quần chúng đã đánh giá rất cao bài phát biểu và đồng thời đã đặt ra các câu hỏi trao đổi, thảo luận sôi nổi trước khi kết thúc.

Thông qua buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng các cấp, các công chức, viên chức, người lao động và quần chúng tham gia đã nhận thức rõ hơn và hiểu sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để từ đó đề ra kế hoạch phấn đấu, tu dưỡng với mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng./.

Nguồn: Phòng Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh

Sự kiện