Trang chủ Tin tức

Hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình nộp và thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh

30/05/2020 - Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020. Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết, đầy đủ và rõ ràng về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế.

     Để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xây dựng “Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương” và “Quy trình đánh giá việc tập trung kinh tế theo quy định về thẩm định tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh”.

     Các tài liệu được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và bắt đầu áp dụng từ ngày 15 tháng 5 năm 2020:

     1. Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương (tải tại đây);

     2. Mẫu đơn Thông báo Tập trung kinh tế (tải tại đây);

     3. Quy trình đánh giá việc tập trung kinh tế theo quy định về thẩm định tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh (tải tại đây).

     Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:           

     Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

     Điện thoại: (+84 24 ) 222 05 002 (Máy lẻ: 1058 hoặc 1056); Fax: (+84 24 ) 222 05 003

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nguồn: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Sự kiện